Fasadne podkonstrukcije

M2C jekleno sidro, večje dimenzije

M2C jekleno sidro, primerno tudi za večje razpone, čelna in skoznja montaža
Gradbeni material Lastnosti Uporaba Montaža Reference Atesti Dokumenti
Beton C20/25 Beton C20/25
tlačna obstojnost 25 N/mm²
naravni kamen naravni kamen