Fasadne podkonstrukcije

M2 jekleno sidro

Jekleno sidro Mungo M2, primeren za nerazpokan beton.
Gradbeni material Lastnosti Uporaba Montaža Reference Atesti Dokumenti
Beton C20/25 Beton C20/25
tlačna obstojnost 25 N/mm²
naravni kamen naravni kamen