Ravne strehe morajo pogosto prenašati močne vetrne obremenitve. Učinkovito pritrjevanje je torej odločilnega pomena za življenjsko dobo strehe. Zlasti v industrijski gradnji je mehansko pritrjevanje postalo prednostna rešitev. Posebno učinkovita metoda je tista, ki je neodvisna od stikov posameznih trakov membrane.

Torej, klasično pritrjevanje (na preklopih oziroma stikih) ali indukcijsko (isoweld) pritrjevanje? Pred to odločitvijo se znajdejo arhitekti, načrtovalci in monterji, ko gre za mehansko pritrjevanje ravnih streh.

Ta dva načina se med seboj bistveno razlikujeta: pri klasičnem načinu se pritrdilni elementi namestijo na rob položene strešne membrane in nato prekrijejo z varjenjem naslednje strešne membrane. Pri indukcijskem ali isoweld pritrjevanju pa membrane v prvem koraku sploh ne pritrjujemo pač pa se  z isoweld ploščicami po celotni površini strehe pritrdi izolacijske plošče. S tem nastane osnova na katero membrano indukcijsko privarimo brez kakršnega koli preboja. S svojimi prednostmi ta sistem postavlja standarde za gospodarno, hitro in varno obdelavo

Prednost 1: Pritrditev je neodvisna od roba strešne membrane.

Za razliko od klasičnega pritrjevanja je za indukcijsko/isoweld pritrditev značilno, da se lahko izvede neodvisno od širine strešne membrane in tako enakomerno porazdeli obremenitev vetra po celotni površini. Za arhitekte, načrtovalce in gradbenike to pomeni, da lahko enakomerna porazdelitev prenosa obremenitve z membrane na podlago poveča življenjsko dobo strešne konstrukcije, zmanjša stroške in prispeva k trajnosti. Za monterje je pomembna množica drugih iz tega izhajajočih prednosti.

Prednost 2: Potrebna je le ena širina strešne membrane

Zlasti pri večjih obremenitvah v vogalnem ali robnem območju je klasična pritrditev odvisna od uporabe manjših širin membrane ali vmesnih linij pritrdilnih elementov (središčne črte ali t.i. zavetrovanje). To je edini način za izvedbo manjših razmikov pritrdilnih elementov še posebej, če imamo za podlago nosilno trapezno pločevino. Po drugi strani pa z isoweld pritrjevanjem to postane nepotrebno. Po celotni površini se lahko uporablja enaka, običajno najširša možna verzija strešne membrane. To bistveno zmanjša stroške naročanja in skladiščenja ter manipulacije na gradbišču. Prav tako je za monterje bistven tudi prihranek časa in stroškov zaradi zmanjšanega števila preklopov membrane in odprave zamudnih vmesnih pritrjevanj (središčne črte ali t.i. zavetrovanje).
Druga prednost je zmanjšano tveganje puščanja. Tudi arhitekti, načrtovalci in gradbeniki imajo koristi od teh dejavnikov. Cenijo tudi dejstvo, da uporaba enotne širine strešne membrane na vidnih ali delno uporabljenih strešnih površinah zagotavlja prijeten videz.

Prednost 3: Dodatno pritrjevanje toplotne izolacije je skoraj nepotrebno.

Dodatno pritrjevanje toplotne izolacije je pri isoweld pritrjevanju običajno nepotrebno ali pa se izvede s pomočjo bistveno zmanjšanega števila klasičnih pritrdilnih elementov. Pri izolativnih elementih PIR/PUR ali XPS se tako zahtevano pritrjevanje plošč v vogalih – glede na velikost pa tudi na robove – enostavno uskladi z isoweld pritrdilno mrežo. Zlasti za arhitekte, načrtovalce in gradbenike je to pogosto povezano s prepoznavnimi časovnimi in stroškovnimi prednostmi.

Prednost 4: Varjenje strešne membrane poteka brez preboja.

Sistem isoweld ima pritrdilne ploščice prevlečene s PVC, FPO ali EPDM nanosom kar omogoča direktno indukcijsko varjenje ustrezne membrane brez preboja. Zaradi induktivnega segrevanja ploščic se lahko ta delovni korak izvaja nadzorovano in brez prediranja membrane. Zmanjšano število tekočih metrov varjenje preklopov, daje arhitektom, načrtovalcem, monterjem in lastnikom zgradb brezskrbnost, da nova strešna membrana ostane nedotaknjena in da se tveganje puščanja še dodatno zmanjša (glejte prednost 2).

Prednost 5: Prekrivanje strešnih membran je zmanjšano na minimum.

V nasprotju s klasičnim pritrjevanjem, kjer imamo na preklopih membran pritrdila in moramo zato ohraniti dodaten prostor za varjenje, je mogoče pri sistemu isoweld širino preklopa zmanjšati na absolutni minimum, ker dodatno prekrivanje pritrdilnih elementov ni potrebno. Namesto tega zadostuje že čista širina zvara dveh membran. S tem povezani prihranki časa in stroškov za material in transport so očitni. V smislu povečane trajnosti se ohranjajo tudi dragoceni viri.

Prednost 6: Prekrivanje se izvede hitro in neodvisno od poteka pritrjevanja.

Medtem, ko novo linijo membrane položimo šele po tem, ko je bila prejšnja v celoti pritrjena, metoda isoweld pritrjevanja omogoča, da se prekrivanje izvede neodvisno od dejanskega napredka pritrjevanja. To daje monterjem večjo prilagodljivost na gradbišču in omogoča hitro izdelavo začasne hidroizolacije. To je še posebej zanimivo tako pri delu v spremenljivih vremenski pogojih kot tudi z vidika arhitektov, načrtovalcev in gradbenikov pri projektih prenove in modernizacije.

Prednost 7: Število pritrdilnih točk je izjemno nizko

Pomembna ključna tema pri mehanskem pritrjevanju ravnih streh je projektna obremenitev. Isoweld pritrjevanje si lahko pri tem pridobi točke – ne le zaradi delno večjih konstrukcijskih obremenitev, temveč tudi zaradi optimizirane uporabe. Širina strešne membrane ni več pomembna za razporeditev isoweld pritrdilnih elementov. Odvisno od strešne konstrukcije lahko to zmanjša količino potrebnih pritrdil tudi do 50% in pripomore k časovnemu prihranku in zmanjšanju stroškov.

Prednost 8: Smer vgradnje membrane lahko izberete po lastni želji.

Pri klasičnem sistemu je smer vgradnje strešne membrane vedno pravokotna na smer polaganja trapezne pločevine. Sistem isoweld pritrjevanja vam nudi bistveno večjo svobodo pritrjevanja, saj lahko poljubno izbirate smer polaganja membrane. Poleg občutno povečane prilagodljivosti to prinaša dodatne prednosti za monterje

Prednost 9: Pritrditev je možna s predpripravljenimi membranami (EPDM)

Kar ni mogoče s klasičnim sistemom pritrjevanja, postane odločilna prednost z isoweld pritrjevanjem: Pritrditev se lahko izvede s pomočjo predpripravljenih membran. V kombinaciji s prekrivanjem strehe, neodvisnim od napredka pritrjevanja (glej prednost 6), to omogoča hitro začasno tesnjenje tudi večjih površin in se je že večkrat izkazalo pri projektih prenove.

Prednost 10: Brez težav je možna obdelava tudi na vertikalnih gradbenih elementih

Tudi tu je klasično pritrjevanje doseglo svoje meje: na navpične gradbene elemente (parapete) je mogoče strešne membrane enostavno pritrditi s pomočjo sistema isoweld. Membrano lahko na parapete ali ostale vertikalne elemente brez težav montiramo v vodoravni orientaciji in s tem bistveno zmanjšamo število preklopov, s tem tudi varjenja samih preklopov in se izognemo nepotrebnim trebušastim oblikam membrane, ki pogosto nastajajo zaradi slabe montaže ali diletacij membran. To nudi arhitektom in načrtovalcem dodatno svobodo pri oblikovanju, saj je mogoče na ta način fleksibilno načrtovati in izvesti tudi zapletene, zahtevne geometrije streh.

Prednost 11: Pritrjevanje poteka brez odprtega ognja in dolgotrajne toplote

Ker pritrjevanje strešnih membran s sistemom isoweld poteka brez odprtega ognja in dolgotrajnega razvijanja toplote, temperatura v območju varjenja ostaja vedno zmerna. To preprečuje razvoj nevarnosti požara in je v pomoč vsem, ki sodelujejo pri gradnji

Prednost 12: Pritrjevanje po sistemu isoweld je znano kot visoko zmogljiva in visokotehnološka metoda

Isoweld pritrjevanje si je zaradi različnih prednosti že ustvarilo dobro ime med vsemi, ki se ukvarjajo z gradbeništvom. Tako sam postopek kot tudi varilna oprema razvita s strani proizvajalca SFS sta tehnološko napredna in postavljata nove standarde pri obdelavi ravnih streh.

Prednost 13: Za to metodo je značilna visoka razgradljivost.

Dolgoročno se obrestuje pritrjevanje strešnih membran s sistemom isoweld: pri popravilih ter predelavah in obnovitvenih ukrepih lahko pritrdilne točke kadarkoli enostavno razvarimo oziroma razstavimo. To poenostavlja delo, omogoča ločevanje sestavnih slojev po vrsti in zagotavlja ekonomske in ekološke prednosti za vse vpletene strani.